Heb ik recht op extra studiefinanciering als ik studeer met een beperking of chronische ziekte?

Loopt u studievertraging op door een lichamelijke beperking of chronische ziekte? U kunt mogelijk extra studiefinanciering krijgen. Of recht hebben op een Wajonguitkering of studietoeslag van de gemeente. 

Mogelijkheden beurs, studiefinanciering en diploma

Loopt u studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Bijvoorbeeld als u een handicap of chronische ziekte heeft? Dan zijn er verschillende voorzieningen. Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u informatie over:

Studievertraging snel melden

Loopt u studievertraging op, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw studentendecaan. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen.

Wajong

Kunt u door uw beperking of ziekte niet meer studeren of werken? En heeft u recht op Wajong? Dan kunt u de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vragen uw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Studietoeslag als u niet meer kunt werken naast studie

Kunt u nog wel studeren, maar door uw beperking niet meer werken naast uw studie? En ontvangt u studiefinanciering? Dan kunt u de studietoeslag aanvragen bij de gemeente waar u woont. U krijgt geen studietoeslag als u al Wajong hebt.

Financiële ondersteuning door school of universiteit bij studievertraging

Loopt u studievertraging op en heeft u recht of recht gehad op studiefinanciering? Dan kunt u bij uw school of universiteit vragen om financiële ondersteuning. Dit gaat via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Uw school of universiteit kan u vertellen hoe u dit kunt aanvragen. En aan welke voorwaarden u moet voldoen. U kunt daarvoor terecht bij uw decaan of studieadviseur.