De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs moet verder omhoog. Dat is een van de uitgangspunten van de overheid. Bijvoorbeeld met kortere opleidingen en strengere exameneisen. Dit vergroot de waarde van het mbo-diploma. Zo wil de overheid studenten aansporen eerder voor een mbo-opleiding te kiezen. 

Investeren in Middelbaar Beroepsonderwijs in de begroting 2017

Het kabinet wil de volgende uitgaven doen voor het MBO:

  • vanaf 1 januari 2017 een studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18 jaar;
  • een tegemoetkoming voor ouders van minderjarige mbo-studenten, als zij moeite hebben om de schoolkosten te betalen; Hiervoor trekt het kabinet € 10 miljoen uit;
  • betere  overstap van mbo naar hbo. Hiervoor trekt het kabinet € 7,5 miljoen uit.

Dit staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. 

Kabinet Rutte III: Groen onderwijs naar OCW

Het kabinet wil groene scholen onderbrengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De financiering wordt dan gelijkgetrokken met het regulier onderwijs. Het gaat hierbij om agrarische opleidingscentra, agrarische hogescholen en de Universiteit Wageningen. Nu vallen die nog onder Economische Zaken. Het kabinet wil bovendien een bezuiniging bij het groene onderwijs terugdraaien. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.