In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs beginnen niet alle schoolvakanties  voor alle scholen op hetzelfde moment. Hierdoor is er  spreiding van de vakantiedrukte.  De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties.  Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie.  Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid  rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs.