Overheid stelt data schoolvakanties vast

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf.

Verplichte schoolvakanties

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:

  • 2 weken kerstvakantie;
  • 6 weken zomervakantie;
  • 1 week meivakantie.

Het ministerie stelt de data voor de schoolvakanties vast in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025*. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Alleen in bijzondere situaties kunnen scholen hiervan afwijken. Hiervoor moeten scholen toestemming vragen aan OCW.

* De schoolvakanties voor 2025-2030 zijn ook al vastgesteld.

Adviesdata schoolvakanties

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:

  • herfstvakantie;
  • voorjaarsvakantie.

Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen bij OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.

Extra vrije dagen

Naast de schoolvakanties kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Zo kunnen scholen de meivakantie bijvoorbeeld uitbreiden tot 2 weken. Ook zijn de scholen soms dicht op de vrijdag na Hemelvaartsdag. In de schoolgids kunt u zien op welke dagen de leerlingen vrij zijn.

Schoolvakanties: rekening houden met verschillende partijen

De overheid probeert bij het bepalen van de schoolvakanties rekening te houden met verschillende partijen. Zoals scholen, ouders en de toeristische sector. OCW stemt daarom de data van de schoolvakanties altijd af met de toeristische sector, ouderorganisaties en de sectorraden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Evenwichtige verdeling schoolvakanties

Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Dit betekent dat er meestal na 7 à 8 weken school een vakantie is. Eindigt bijvoorbeeld de zomervakantie in uw regio laat (eind augustus of begin september)? Dan zal in die regio de herfstvakantie meestal ook later beginnen.

Wisselen zomervakantie per regio

De zomervakantie per regio wisselt elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit 1 regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie. 

Regio’s zijn 2 jaar achterelkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor de zomervakantie. Anders is de overgang te groot. Het schooljaar zou dan te lang, of juist te kort zijn. Door dit systeem zijn schooljaren gemiddeld even lang.

De zomervakanties in de verschillende regio’s overlappen elkaar 4 weken. Zo kunnen ouders met schoolkinderen uit verschillende regio’s met elkaar op vakantie.

Vakantiedata, doorstroomtoets basisonderwijs en eindexamens

Bij de planning van de vakanties houdt het ministerie rekening met de doorstroomtoets basisonderwijs en de eindexamens. Scholen nemen de doorstroomtoets af tussen 29 januari en 18 februari. Voor de eindexamens voortgezet onderwijs hebben scholen 10 weken nodig. De eindexamens beginnen meestal in week 19.

Geen verplichte schoolvakanties voor mbo en hoger onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn er geen verplichte data voor de schoolvakanties. Ook zijn er geen adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen hun vakantiedata zelf bepalen.