Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?

Hieronder vindt u een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2023.

Read this information in English

Feestdagen 2023

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 en maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Feestdag: geen recht op vrije dag

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Gelijkgestelde dagen (verlenging feestdagen)

Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn of reactietermijn. Valt de termijn van betaling op een zaterdag, zondag of officiële feestdag? Dan wordt die verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet in het weekend of op een officiële feestdag valt.