Op welke feestdagen is mijn kind vrij van school?

Op algemeen erkende feestdagen is uw kind vrij van school. Bijvoorbeeld met Kerstmis en met Pasen. Ook leraren zijn vrij op deze algemeen erkende feestdagen. De school is dan gesloten. Daarnaast zijn er ook feestdagen waarbij de school zelf kan bepalen of uw kind vrij is of niet.

Algemeen erkende feestdagen

Op de volgende algemeen erkende feestdagen zijn scholen gesloten:

  • Nieuwjaarsdag;
  • Tweede paasdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • Tweede pinksterdag;
  • Beide kerstdagen.

Bekijk wanneer de officiële feestdagen in Nederland zijn.

Koningsdag en Bevrijdingsdag

Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn officiële feestdagen in Nederland. Uw kind is op deze dagen zeer waarschijnlijk vrij. Scholen zijn bijna altijd gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.  

Religieuze feestdagen

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede vrijdag, op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, of tijdens het Suikerfeest.

Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft zijn of haar school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een leerling vrij krijgt. Uw kind krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’.

Vrij met carnaval

Uw kind kan geen vrijstelling van de leerplicht krijgen voor carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een korte vakantie tijdens carnaval.