Op welke feestdagen is mijn kind vrij van school?

Op algemeen erkende feestdagen is uw kind vrij van school. Zoals met Kerstmis en met Pasen. Ook leraren zijn vrij op deze algemeen erkende feestdagen. De school is dan gesloten. Daarnaast zijn er ook feestdagen waarbij de school zelf kan bepalen of uw kind vrij is of niet.

Algemeen erkende feestdagen

Op de volgende algemeen erkende feestdagen zijn scholen gesloten:

  • Nieuwjaarsdag;
  • Tweede paasdag;
  • Koningsdag;
  • Bevrijdingsdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • Tweede pinksterdag;
  • Beide kerstdagen.

Koningsdag en Bevrijdingsdag

Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn officiële feestdagen in Nederland. Uw kind is op deze dagen zeer waarschijnlijk vrij. Scholen zijn bijna altijd gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.  

Religieuze feestdagen

Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede vrijdag, op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, of tijdens het Suikerfeest.

Scholen moeten deze vrije dagen publiceren in de schoolgids. Zodat ouders al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten hoe het schooljaar is ingedeeld. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft zijn of haar school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een leerling vrij krijgt. Uw kind krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet de directeur van de school hiervan uiterlijk 2 dagen van tevoren op de hoogte brengen;
  • De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Zijn er meerdere dagen waarop uw kind de plicht kan vervullen? Dan moet u dit zo veel mogelijk doen op een dag waarop uw kind niet naar school hoeft. Heeft uw kind 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit met argumenten uitleggen aan de directeur van de school. De directeur toetst  dan of er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, op basis waarvan hij vrijstelling kan verlenen. 

Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen. Moet uw kind voor het vervullen van de plicht naar het buitenland? Dan kunt u geen vrijstelling aanvragen voor een reisdag voor of na het vervullen van de plicht. Uw kind kan de verplichting namelijk in principe ook in Nederland uitvoeren.

Vrij met carnaval

Uw kind kan geen vrijstelling van de leerplicht krijgen voor carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een korte vakantie tijdens carnaval.