Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.

Ik ben werknemer

Werkt u in loondienst, bijvoorbeeld bij een bedrijf of bij de overheid? Dan moet u waarschijnlijk gewoon werken op Goede Vrijdag. Dit is in ieder geval zo bij de meeste bedrijven. Wilt u weten of u toch vrij bent? Vraag dit dan na bij uw werkgever. Of kijk in uw contract of cao wat hierover wordt gezegd.

Ik ben scholier of student

Zit u op school of studeert u? Dan bent u zeer waarschijnlijk vrij op Goede Vrijdag. Scholen zijn bijna altijd gesloten op Goede Vrijdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.

Ik ben een ouder met schoolgaand kind

Heeft u een kind dat naar school gaat? Dan is uw kind misschien niet vrij op Goede vrijdag. Scholen kunnen zelf bepalen of zij gesloten zijn op Goede vrijdag. Scholen geven in het jaarrooster aan of zij gesloten zijn op Goede vrijdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.