Is Bevrijdingsdag (5 mei) een vrije dag?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. 

Ik ben werknemer

Werkt u in loondienst bij een bedrijf? Bij de meeste bedrijven is Bevrijdingsdag geen vrije dag. Het is wel zo dat in verschillende cao’s Bevrijdingsdag 1 keer in de 5 jaar een (doorbetaalde) vrije dag is. De eerstvolgende keer is dat in 2020.

Wilt u weten of u toch vrij bent? Vraag dit dan na bij uw werkgever. Of kijk in uw contract of cao wat hierover wordt gezegd. 

Ik ben ambtenaar

Bent u ambtenaar? Dan bent u waarschijnlijk vrij op Bevrijdingsdag. Dit is in ieder geval zo voor Rijksambtenaren.

Ik ben scholier of student

Zit u op school of studeert u? Dan bent u zeer waarschijnlijk vrij op Bevrijdingsdag. Scholen zijn bijna altijd gesloten op Bevrijdingsdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.

Ik ben een ouder met schoolgaand kind

Heeft u een kind dat naar school gaat? Dan is uw kind in principe vrij op Bevrijdingsdag. Als een school toch wil lesgeven op Bevrijdingsdag, dan gelden daarvoor bepaalde regels.