De belangrijkste taak van scholen is goed onderwijs geven. Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en scholen die tijd goed gebruiken. De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd). Scholen mogen de tijden waarop zij les geven (schooltijden) zelf bepalen.