Wat is het aantal lesuren en studiepunten in het hoger onderwijs?

Het aantal lesuren (contacturen) in het hoger onderwijs is niet aan wettelijke regels gebonden. Universiteiten en hogescholen mogen zelf het aantal contacturen bepalen. Er zijn wel afspraken over de studielast (het aantal studiepunten) op hogescholen en universiteiten. 

Aantal lesuren hbo en universiteit

Er zijn geen wettelijke voorschriften voor het aantal lesuren (contacturen) op universiteiten en hogescholen. Deze mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs inrichten. Het aantal contacturen verschilt per opleiding en studiejaar. 

Studielast verschillend voor bachelor, master en associate degree

De studielast is het aantal uren die u in totaal besteedt aan uw opleiding. De studielast van associate degree-, bachelor- en masteropleidingen wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn.

Studielast per opleiding

Studielast in studiepunten per opleiding hoger onderwijs
Opleiding Duur Studielast
Associate degree hbo 2 jaar 120 studiepunten
Bachelorgraad hbo 4 jaar 240 studiepunten
Bachelorgraad wo 3 jaar 180 studiepunten
Master hbo/wo ten minste 1 jaar ten minste 60 studiepunten