Documenten - Schooltijden en onderwijstijd

20 documenten over Schooltijden en onderwijstijd

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording vragen Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd.

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2019

Kamerbrief 'Ruimte voor regie in het primair onderwijs'

Minister Slob beschrijft hoe hij eraan gaat bijdragen dat basisscholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Beantwoording Kamervragen over uitkomst experiment flexibele onderwijstijden

Minister Slob beantwoordt vragen over de uitkomst van het experiment flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-06-2019

Besluit WOB-verzoek fiches onderwijstijd

Besluit op verzoek om informatie en documenten over de fiches lerarensalarissen en onderwijstijd 2016 en 2017. Het verzoek is ...

Wob-verzoek | 17-01-2019

Wanneer geven scholen ijsvrij?

Scholen mogen geen ijsvrij geven, omdat ouders dan problemen kunnen krijgen met opvang. Met de leerlingen gaan schaatsen mag wel.

Vraag en antwoord

Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het experiment flexibilisering onderwijstijd in het primair ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-04-2016

Variatie in schooltijd en onderwijstijd

Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit.

Rapport | 07-04-2016

Wat telt mee als onderwijstijd, en onder welke voorwaarden?

Gespreksnotitie over onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Publicatie | 27-10-2015

Draagvlak voor flexibele onderwijstijden onder ouders en leerkrachten

Eindrapport over een onderzoek naar draagvlak voor flexibele onderwijstijden voor ouders en leerkrachten.

Rapport | 01-05-2015

Aanbiedingsbrief Memorie van Antwoord over wetswijziging onderwijstijd voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een memorie van antwoord inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-02-2015

Ga naar