Documenten - Schooltijden en onderwijstijd

19 documenten over Schooltijden en onderwijstijd

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen. Ook bij noodgevallen moet de school het ...

Vraag en antwoord

Wanneer krijgen scholen een tropenrooster?

Het schoolbestuur kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer.

Vraag en antwoord

Hoeveel lesuren moet ik krijgen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Als student in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft u recht op een minimum aantal lesuren.

Vraag en antwoord

Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag en de tijden waarop een leerling op school moet zijn. De school moet ...

Vraag en antwoord

Reactie op verslag schriftelijk overleg over Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en ...

Kamerstuk | 31-01-2014

Kamerbrief over ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Eerste Kamer over het Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-01-2014

Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs?

Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor het aantal contacturen in het hoger onderwijs. Er zijn wel afspraken over de ...

Vraag en antwoord

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

Ja, dat kan. Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. Scholen kunnen hiervoor ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief experiment flexibilisering onderwijstijd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over het experiment met flexibelere ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2011

Ga naar