Wanneer geven scholen ijsvrij?

Scholen mogen geen ijsvrij geven. IJsvrij is een dag of dagdeel vrij van school als het heftig vriest. Het kan namelijk leiden tot onverwachte opvangproblemen voor ouders.

Aangepast lesrooster bij heftige vorst

Als het langere tijd heeft gevroren, kunnen scholen wel voor een aangepast lesrooster kiezen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld met de leerlingen gaan schaatsen. In dat geval is de school verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. 

Dicht bij overmacht

Een school mag kinderen alleen onverwacht naar huis sturen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld als de school niet bereikbaar is vanwege hevige sneeuwval. Of als de verwarming op school niet werkt. De school moet dan (bijvoorbeeld telefonisch) aan de ouders melden dat er die dag géén les wordt gegeven. De school moet er wel voor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders géén opvang kunnen regelen, dan op school of elders worden opgevangen.