Wanneer krijgen scholen een tropenrooster?

Bij extreem warm zomerweer kan de school een tropenrooster instellen. Een tropenrooster heeft kortere lesuren of lesdagen. De school moet wel het minimum aantal lesuren per schooljaar halen (verplichte onderwijstijd).

Maatregelen bij extreme warmte op school

Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders informeren over een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Andere maatregelen zijn:

  • zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • pauzeren in koele ruimtes;
  • extra ventilatie;
  • veel drinken.

Arbowet en tropische temperaturen

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.