Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)


De Inspectie van het onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen.

Contactgegevens Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Contactgegevens

Telefoonnummer
1400 (voor ouders, leerlingen en studenten)
Internet
Inspectie van het Onderwijs
Contact Inspectie van het Onderwijs

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor
  • Park Voorn 4
  • 3544 AC Utrecht

Postadres

  • Postbus2730
  • 3500 GS Utrecht

Klachten over scholen

Klachten over pesten en geweld op school kunt u indienen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie. Overige klachten over de school, dient u in bij de school zelf.

Vertrouwensinspecteurs

De vertrouwensinpecteurs verzamelen klachten over pesten en geweld op school. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie meldingen doen. Het gaat daarbij om klachten over:

  • grove pesterijen;
  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • extremisme;
  • discriminatie.

De vertrouwensinspecteur luistert naar de klacht en adviseert zo nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid van de vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Vertrouwensinspecteur voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba):

Telefoon: +31 30 670 60 01 of 0800 670 60 01 (gratis).
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

E-mail: CNvertrouwensinspectie@owinsp.nl

Vanwege het tijdsverschil met Nederland kunt u via de mail de vertrouwensinspecteur vragen om een terugbelafspraak.

Social media

De Onderwijsinspectie is bereikbaar via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Inspectierapporten

Op de site van de Inspectie vindt u de rapporten van afzonderlijke scholen en instellingen. Ook leest u hier meer over de toezichtkaders waamee de inspectie scholen beoordeelt.

Factuuradres

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ter attentie van Financieel Dienstencentrum (FDC)
Postbus 13178
2501 ED Den Haag
Email: pbocwefacturen@minszw.nl (voor pdf-facturen)
            fdc@minszw.nl (voor vragen)

Taakomschrijving Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.

Kaart

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)