Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

In het schoolplan en de schoolgids staat wat de school doet om lesuitval tegen te gaan. 

Verplicht aantal uren onderwijs

De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs kan een school erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geeft.

Vervangend lesprogramma bij lesuitval

Basisscholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval. In het schoolplan en de schoolgids leest u welke les vervangende activiteiten de school geeft. Middelbare scholen moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen. Bijvoorbeeld omdat een leraar ziek is. Onverwachte lesuitval door studiedagen van leraren is niet toegestaan.

Lesuitval door noodsituatie

Lessen kunnen ook uitvallen door een noodsituatie. Bijvoorbeeld door langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand. Komt de school hierdoor onder het wettelijk verplichte minimum aantal onderwijsuren? Dan moet de school het tekort aan onderwijstijd inhalen.

Klachten over handelen school bij lesuitval

Bent u het niet eens met de manier waarop de school van uw kind omgaat met lesuitval? Dan kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding. Ook is het goed om uw punt in te brengen in de medezeggenschapsraad op school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad vooraf instemmen met het lesuitvalbeleid van de school. Helpt dit niet, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school.