Video - schooltijden en lesuren - basisschool De Nieuwe Draai

Video waarin wordt uitgelegd hoe op basisschool De Nieuwe Draai gebruik wordt gemaakt van flexibele vakanties en wat daarbij de ervaringen zijn van het personeel.

Mijn naam is Marianne Betjes.
Ik ben sinds januari 2021 werkzaam op kindcentrum De Nieuwe Draai in Heerhugowaard.
Hiervoor heb ik twaalf jaar in het regulier basisonderwijs gewerkt en na mijn master Leren en Innoveren was dit een prachtige kans op een mooie ontdekkingstocht in het onderwijs.
Op kindcentrum De Nieuwe Draai doen wij ons best om tegemoet te komen aan de ontwikkel behoefte van kinderen. 
We werken vanuit intrinsieke motivatie, maar in onze programma's zorgen we ervoor dat kinderen wel geïnspireerd raken.
Doordat we hun eigen ontwikkeling volgen vraagt dat om een ander systeem dan regulier.
Dat vraagt om een nieuwe draai aan opvang en onderwijs, zonder schotten waarin kinderen dus in hun ontwikkellijnen niet belemmerd worden.
Mijn naam is Duco Stam.
Ik ben werkzaam op De Nieuwe Draai, in locatie voor kinderopvang en basisonderwijs.
En dit laten we samensmelten, dus we noemen het een kindcentrum.
Ik ben een van de medewerkers hier en samen met alle medewerkers maken we een zo plat mogelijke organisatie, kijken we wie heeft welke kwaliteit, wie heeft welke affiniteit en wie pakt dus welke rol in dit kindcentrum.
En een van mijn rollen is de rol van mentor in het domein zes negen en negen twaalf en de rol van directeur. 
Naja we kijken dus naar wie heeft welke kwaliteiten en affiniteiten en op die manier zorgen we ervoor dat voor de kinderen de beste kwaliteit in De Nieuwe Draai komt.
Om een voorbeeld te noemen, degene die drama als affiniteit en kwaliteit heeft kan dat als de beste en die zit dus ook op die plek.
En we kijken ook naar hoe vullen we de dag met de medewerkers die we hebben en die we aannemen.
Zo kan een medewerker bijvoorbeeld s'ochtends om half acht starten tot bijvoorbeeld vier uur en de andere medewerker start om tien uur tot zes uur en dat is een mix van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directeuren en vrijwilligers.
De aanleiding is eigenlijk een leeg vel geweest.
Een aantal jaren geleden mochten wij gaan nadenken over wat is de ideale leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen. 
De Nieuwe Draai is een onderdeel van Blosse, een organisatie met bijna dertig kindcentra in Heerhugowaard en omgeving. 
In deze nieuwbouwwijk mocht een nieuw kindcentrum gebouwd worden en vanuit dat nieuwe vel papier zijn we dus gaan nadenken hoe willen we dat dat eruit ziet.
Letterlijk het gebouw, maar ook op de vloer. Hoe willen we dat kinderen zich kunnen ontwikkelen.
En een van de punten die daar naar voren kwamen is het creëren van een plek waarbij er zonder schotten ontwikkeld kan worden.
Die schotten hebben we weggehaald bijvoorbeeld door de peuters en kleuters met elkaar te integreren.
Maar een schot is ook een vaste vakantie en wij zijn eigenlijk gaan nadenken, waarom zouden we daar eigenlijk aan vasthouden. Dat is hier helemaal niet nodig.
Op De Nieuwe Draai kun je een aantal vakantieweken flexibel inzetten
Allereerst moeten wij ons natuurlijk houden aan de wettelijke vakanties die door het ministerie zijn vastgesteld, maar er zijn drie flexibele weken die ouders bij ons ook flexibel in kunnen zetten.
Die drie flexibele weken, dat zijn cadeautjes voor ouders.
Ze vinden het heel fijn dat ze zelf iets in kunnen plannen 
Wij vragen aan families of ze minimaal een maand van tevoren aan willen geven als ze willen gebruik maken van een flexibel stukje van een week.
Vanuit het lege vel papier waardoor we konden gaan nadenken, hoe willen we De Nieuwe Draai in dit geval gaan organiseren, zijn we ook gaan nadenken over hoe willen we vakanties en vrije dagen organiseren.
En uitgangspunt is dat het zo goed mogelijk past bij het kind, het kind en zijn familie.
Dus daar passen ook die flexibele vakanties bij, omdat we op die manier kunnen kijken wanneer in een periode in een jaar past voor de ontwikkeling van een kind en past het voor de thuissituatie, de gezinssituatie, om vakantie op te nemen.
Op kindcentrum De Nieuwe Draai ontwikkel je jezelf in samenhang met de mensen en de omgeving om je heen. 
We hebben acht uitgangspunten opgesteld waar vanuit wij werken, waaraan wij alles spiegelen.
Ontwikkeling staat bij ons niet alleen voor cognitieve ontwikkeling, maar ook voor vaardigheden, voor kennis, maar ook een heel groot stuk sociaal.
Dus de samenwerking met de omgeving, met de buurt, dat staat bij ons hoog in het vaandel, waardoor kinderen andere dingen leren dan louter uit een boek.
Omdat we een nieuw kindcentrum zijn hebben we geen verandering hoeven doorvoeren en natuurlijk zijn we wel heel kritisch gaan nadenken over hoe we dan flexibele vakanties en vrije dagen organiseren. 
We hebben een aantal hele mooie voorbeelden in dit land gezien, dus daar hebben we onze inspiratie uit gehaald en telkens zijn we weer terug gegaan naar onze eigen visie, wat van die inspiratie past dan bij De Nieuwe Draai?
Kinderen werken bij ons op hun eigen niveau en we staan er heel erg voor dat kinderen aanbod krijgen dat bij ze past op het moment in hun ontwikkeling en dat ze samen leren.
Dus we clusteren kinderen met elkaar die op dat moment op dezelfde plek in de leerlijn werken en leren.
We kijken dus niet naar methodes in die vorm, dat we niet de methodeleerlijn volgen.
Door heel veel verschillende activiteiten aan te bieden, creëren we een hele rijke leeromgeving.
We bieden yoga aan bijvoorbeeld, we hebben een kookonderneming, we hebben een moestuin.
De ouders vinden het super fijn dat ze hier de ruimte krijgen om de vakanties zelf in te delen.
Bij de rondleidingen zien we dat ook. Als er dan een familie komt en we geven een rondleiding, dan kunnen ze bijna niet geloven dat ze zelf de vakanties deels in kunnen delen.
Wat het ons allereerst heeft opgeleverd is heel veel verbinding met de kinderen en hun familie.
In plaats van dat we nu verlof aanvragen afkeuren of goedkeuren zijn we met ze in contact en hebben we het samen over wat zou je willen, wanneer voegt de vakantie en past dat in de ontwikkeling van het kind, past het in het aanbod dat we voor ogen hebben, kunnen we daar iets in schuiven?
Doordat je het daar met elkaar over hebt, creeer je enorm veel verbinding en heb je het samen over hetzelfde doel, namelijk aansluiten bij het kind en in dit geval ook het kind en zijn familie.
Mocht een andere organisatie of een andere school aan dit pad willen beginnen, dan wensen wij ze heel erg toe dat ze dit vanuit visie doen en niet vanuit een concurrentiebeding in de stad of in het dorp.
Als je visie vooruit gaat, dan maakt dat het veel gemakkelijker, omdat je dan alles kunt spiegelen aan je visie.
En je visie is leidend in wat de kinderen nodig hebben.
En als daaruit blijkt dat flexibele vakanties een toegevoegde waarde zijn, dan zou ik dat zeker doen.