Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)