Scholen en andere onderwijsinstellingen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar 1 budget voor de kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum. Instellingen bepalen zelf hoe ze de lumpsum besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het financiële beleid van onderwijsinstellingen.

Kabinet Rutte III: meer invloed op besteding lumpsum

Het kabinet laat onderzoeken of er strakker kan worden vastgesteld waar de gelden in de lumpsum aan besteed mogen worden. Ook wil het kabinet ervoor zorgen dat het extra geld dat voor primair onderwijs is toegezegd, ook wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Groen onderwijs naar OCW

Het kabinet Rutte III wil bovendien groene scholen onderbrengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De financiering wordt dan gelijkgetrokken met het regulier onderwijs. Het gaat hierbij om agrarische opleidingscentra, agrarische hogescholen en de Universiteit Wageningen. Nu vallen die nog onder Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet wil bovendien een bezuiniging bij het groene onderwijs terugdraaien. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.