Financiering beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

Onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs krijgen 1 bedrag voor personeel en materiaal: de lumpsum. Scholen voor beroepsonderwijs krijgen daarnaast extra budget voor kwaliteitsafspraken. 

Lumpsum mbo en volwassenenonderwijs

De overheid stelt de lumpsum vast voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs. Het bestuur van de instelling bepaalt zelf hoe het dit geld besteedt. Zo kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie van de school. Bijvoorbeeld op het aantal studenten en de behoefte aan materialen.

Bij de verdeling van de budgetten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) houdt de overheid rekening met:

  • het aantal studenten;
  • het niveau van de student;
  • de leerweg in het mbo (bol/bbl)
  • de kosten van een opleiding (prijsfactor);
  • het aantal afgegeven diploma's.

Het Rijk stelt de bijdrage elk jaar opnieuw vast. De financiering van mbo-instellingen staat in het uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs.

Overheidsgeld voor instellingen in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende instellingen in het beroeps- en volwassenenonderwijs krijgen geld van de Rijksoverheid:

  • regionale opleidingencentra (roc's);
  • beroepscolleges (voormalige aoc's, en vakinstellingen)

Kwaliteitsafspraken: extra budget voor betere prestaties mbo

Naast de lumpsum ontvangen instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage voor individuele kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken gaan onder andere over:

  • gelijke kansen;
  • aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;
  • verbetering kwaliteit van het mbo-onderwijs.