In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma voor het voortgezet onderwijs halen. In de richting vmbo-tl, havo of vwo. Het vavo is voor mensen vanaf 16 jaar die op het voortgezet onderwijs zijn uitgevallen, gezakt of dreigen uit te vallen.