Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma of deelcertificaten halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Het vavo is  voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten en nog geen startkwalificatie hebben behaald, of een vak of diploma op een hoger niveau willen halen. En voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo.