Documenten - Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

48 documenten over Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)

De examens voor Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)1 Nt2 worden vanaf maart 2019 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2019

Kamerbrief met beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017- 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2019

Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-03-2019

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024 Tel mee met Taal

Overzicht hoe de overheid de komende jaren het programma Tel mee met Taal gaat uitvoeren. Dit programma gaat volwassenen en ...

Publicatie | 18-03-2019

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Rapport | 08-03-2019

Nader rapport over wetsvoorstel over afschaffen van de fusietoets in het onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Koning het Nader Rapport dat hoort hij het wetsvoorstel om de ...

Kamerstuk: Nader rapport | 04-12-2018

Wetsvoorstel over afschaffen van de fusietoets

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 04-12-2018

Kamerbrief met reactie op brief over financiering vwo-opleiding via vavo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief over problemen rond de financiering van een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over de beleidsdoorlichting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie OCW over de opzet en de vraagstelling van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen bij schriftelijk overleg Evaluatie nieuwe bekostiging Vavo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen in het kader van een schriftelijk overleg met de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-06-2018