Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2024