Beslisnota bij Jaarverslag 2023 van de Inspectie van het Onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Jaarverslag 2023 van de Inspectie van het Onderwijs