Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##