Kan ik in het vavo vrijstelling krijgen van examenvakken vmbo-tl, havo of vwo?

U kunt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) vrijstelling krijgen van examenvakken vmbo-tl, havo of vwo. Dit betekent dat u voor deze vakken geen examen hoeft te doen. U moet bewijzen dat u genoeg kennis heeft over dit vak, bijvoorbeeld met een getuigschrift.

Voorwaarden vrijstelling examenvakken vavo

Om een vrijstelling aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet laten zien dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft om vrijstelling te krijgen. Dat kan met een diploma of getuigschrift. Of met ander bewijs van een opleiding zoals het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Dit document mag nog geen 10 jaar oud zijn.

Vrijstelling examenvakken vavo aanvragen

vraagt de vrijstelling voor examenvakken aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U stuurt u de volgende documenten mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijs van de opleiding;
  • leerstof die u bij de opleidingen heeft gehad;
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Als DUO uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een bewijs van vrijstelling.