Kan ik in het vavo ontheffing krijgen van examenvakken vmbo, havo of vwo?

U kunt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vmbo, havo of vwo. Dit betekent dat u voor deze vakken geen examen hoeft te doen. U moet aantonen dat u genoeg kennis heeft over dit vak, bijvoorbeeld met een getuigschrift.

Voorwaarden ontheffing examenvakken vavo

Om een ontheffing aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet laten zien dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft om ontheffing te krijgen. Dat kan met een diploma of getuigschrift. Of met ander bewijs van een opleiding zoals het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Dit document mag nog geen 10 jaar oud zijn.

Ontheffing examenvakken vavo aanvragen

U kunt de ontheffing voor examenvakken online aanvragen bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Met het verzoek voor de ontheffing stuurt u de volgende documenten mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijs van de opleiding;
  • leerstof die u bij de opleidingen heeft gehad;
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

Als het CvTE uw verzoek goedkeurt ontvangt u een bewijs van ontheffing.