Kan ik in het vavo ontheffing krijgen van examenvakken vmbo, havo of vwo?

U kunt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vmbo, havo of vwo. Dit betekent dat u voor deze vakken geen examen hoeft te doen. Er zijn wel voorwaarden voor ontheffing van examenvakken. 

Voorwaarden ontheffing examenvakken vavo

Om een ontheffing te kunnen aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet laten zien dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft om ontheffing te krijgen. Dat kan met een diploma of getuigschrift. Of met een ander bewijsstuk van een opleiding zoals het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Het document waarmee u uw vaardigheden laat zien, is nog geen 10 jaar oud.

Ontheffing examenvakken vavo aanvragen

U kunt de ontheffing voor examenvakken online aanvragen aan bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Met het verzoek voor de ontheffing stuurt u de volgende stukken mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk van de opleiding;
  • leerstof bij de opleidingen die u genoten heeft
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) .

Als het College voor Toetsen en Examens uw verzoek goedkeurt ontvangt u een bewijs van ontheffing.