Kan ik via het vavo een diploma voortgezet onderwijs halen?

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen. Dat kan in de richting vmbo-tl, havo of vwo.

Het vavo biedt dezelfde eindexamenvakken aan als een gewone middelbare school.

Bent u volwassen (18 jaar of ouder) en zit u niet meer op de middelbare school maar heeft u nog geen startkwalificatie? Dan kunt u via het volwassenenonderwijs een diploma halen voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo. 

Op sommige scholen kunt u dat ook in de avonduren doen. Zo kunt u lessen volgen naast bijvoorbeeld uw werk. Soms kunt u de opleiding versneld doen. Bijvoorbeeld 2 jaar havo in 1 jaar.

Je kan vanaf je 16e ook naar het vavo als je dreigt uit te vallen op de middelbare school, of daar niet meer ingeschreven staat. Misschien past het volwassenenonderwijs dan beter bij je. 

Drie routes

U kunt op drie manieren een vavo-opleiding volgen:

  • direct inschrijven bij een vavo-instelling;
  • uitbesteding via een vo-school;
  • doorverwijzing door de gemeente.

Direct inschrijven bij een vavo-instelling

Bent u 18 jaar of ouder en zit u niet meer op een gewone middelbare school? Dan kunt u zich direct inschrijven voor het volwassenenonderwijs. Dat kan bij bij een mbo-instelling of een regionaal opleidingencentrum (roc). Neem voor informatie over een vavo-opleiding contact op met een mbo-instelling  of roc bij u in de buurt.

Uitbesteding via een vo-school

Ben je 16 of 17 en dreig je uit te vallen uit het middelbaar onderwijs? Dan kan de middelbare school je uitbesteden naar het vavo om je vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Bijvoorbeeld als je gezakt bent voor je eindexamen en maar een paar vakken over moet doen.

Overleg hierover met je middelbare school en de vavo-instelling. Je volgt namelijk wel je lessen op het vavo, maar je blijft ingeschreven bij je middelbare school. De middelbare school blijft ook verantwoordelijk voor je.

Verwijzing naar vavo door gemeente

Ben je 17 jaar en van de middelbare school af zonder diploma? Dan kan de gemeente je naar het vavo doorverwijzen. De gemeente doet dit als zij dit de best passende route voor jou vindt. Dat kan alleen als je in dat studiejaar 18 jaar wordt.