Kan ik via het vavo een diploma voortgezet onderwijs halen?

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunt u een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen in de richting vmbo-tl, havo of vwo.

Vavo voor 18 jaar en ouder

Het vavo is voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten, maar nog geen startkwalificatie hebben. Via het vavo kunnen zij een diploma voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo halen. 

Ook is het vavo voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo.

Volwassenenonderwijs kan op sommige scholen ook in de avonduren. Zo kunt u lessen volgen naast bijvoorbeeld uw werk. Soms kunt u de opleiding versneld doen. Bijvoorbeeld 2 jaar havo in 1 jaar. 

Opleidingen bij mbo-instelling en roc’s

De vavo-opleidingen kunt u volgen bij mbo-instellingen (roc's). Voor informatie over een vavo-opleiding kunt u contact opnemen met een mbo-instelling bij u in de buurt.

Vavo voor 16-jarigen en 17-jarigen

Bent u 16 of 17? Dan kunt u uw vwo, havo of vmbo-tl opleiding afronden op het vavo. Bijvoorbeeld als u gezakt bent voor uw eindexamen en maar een paar vakken over moet doen. Dit overlegt u met uw middelbare school en de vavo-instelling. U volgt namelijk wel uw lessen op het vavo, maar blijft ingeschreven bij uw middelbare school. De middelbare school blijft ook verantwoordelijk voor u.

Verwijzing naar vavo door gemeente

De gemeente kan jongeren van 17 jaar naar het vavo doorverwijzen als zij niet meer staan ingeschreven op een middelbare school. De gemeente doet dit als zij dit de best passende route voor de leerling vindt. Voorwaarde is wel dat de jongere in het betreffende studiejaar 18 jaar wordt. Dit kan sinds het schooljaar 2019-2020.