Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers en werknemers. Of u in aanmerking komt voor een regeling of subsidie, hangt af van de voorwaarden.

Subsidies voor werknemers

Werknemers en werkzoekenden komen soms in aanmerking voor subsidie voor het volgen van een opleiding.

Daarnaast kunnen werkgevers de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Subsidieregelingen voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor kosten van de begeleiding in de praktijk van leerlingen en studenten. De regeling is voor het mbo alleen geldig voor begeleiding van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).  

De subsidieregeling praktijkleren derde leerweg (volwassenonderwijs) biedt mogelijkheden voor een tegemoetkoming van de kosten voor de begeleiding van studenten in de derde leerweg.

Kijk op de website Leeroverzicht.nl voor een overzicht van andere (regionale) subsidiemogelijkheden die ondernemingen kunnen aanvragen voor het opleiden van hun werknemers