Leven Lang Ontwikkelen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan.

Noodzaak om een leven lang te ontwikkelen

De Rijksoverheid stimuleert leren en ontwikkelen van volwassenen om verschillende redenen:

  • De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of de ontwikkeling van nanotechnologie.
  • Er is een tekort aan menskracht in sommige sectoren. Zoals de zorg, onderwijs,¬† ict en techniek.
  • Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, is leren en ontwikkelen extra belangrijk geworden. Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn. Zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen.
  • Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het nog belangrijker¬† om van beroep en branches te wisselen om zeker te zijn van werk.
  • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.