Waarom stimuleert de overheid leren en ontwikkelen?

Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar leren en ontwikkelen is ook belangrijk  om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven. Daarom ondersteunt de overheid ontwikkelen met maatregelen, experimenten en subsidiemogelijkheden. 

Noodzaak om een leven lang te ontwikkelen

De Rijksoverheid stimuleert leren en ontwikkelen van volwassenen om verschillende redenen:

 • Veranderende arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of de ontwikkeling van nanotechnologie. Maar bijvoorbeeld ook de uitdagingen die de klimaattransitie met zich mee brengt. Dat vereist dat mensen steeds kennis en nieuwe vaardigheden opdoen.
 • Gevolgen corona-epidemie
  De corona-epidemie heeft flinke gevolgen voor het soort werk dat we doen. In sommige sectoren was tijdelijk minder vraag naar werkenden, in andere juist meer. Ook kan de manier waarop we werken veranderd zijn, bijvoorbeeld nu we vaker werken op afstand. Door continu bezig te zijn met leren en ontwikkelen, houden we onze economie wendbaar. Wanneer het nodig is, kunnen werkenden dan eenvoudiger van werk of sector veranderen.
 • Internationale invloed
  Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Dit vraagt om flexibele en wendbare bedrijven en werkenden. Het soort werk of de hoeveelheid werk kan namelijk snel veranderen. 
 • Tekort aan arbeidskrachten 
  In sommige sectoren is er een tekort aan menskracht. Denk aan de zorg, het onderwijs, de ict en de techniek. Daarom stimuleert de overheid scholing richting deze sectoren.
 • Ingewikkelde maatschappij
  De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Werkenden moeten steeds meer kunnen. Het is dan ook voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.