Scholing via praktijkleren in het mbo

Het kabinet heeft met het sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die door de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Dit is een combinatie van werken en het doen van een (deel van een) mbo-opleiding.

Verschillende mbo-opleidingen

Werkenden en werkzoekenden kunnen een mbo-opleiding doen voor het halen van een:

Praktijkverklaring

De werkende of werkzoekende krijgt een praktijkopleiding op maat, waarbij in de praktijk van het bedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf. De praktijkverklaring vermeldt welke werkprocessen in het bedrijf zijn geleerd en maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen die ook een plek in de mbo-verklaring.

Certificaat

De werkende of werkzoekende doet een deel van een mbo-opleiding waaraan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een certificaat heeft verbonden vanwege de arbeidsmarktrelevantie voor werkzoekenden en werkenden. Bij een certificaatgerichte opleiding gaat het om uitvoering van een afgerond takenpakket dat deel uitmaakt van een beroep. De kandidaat leert door het uitvoeren van een aantal werkprocessen in het bedrijf, aangevuld met lessen en een examen.

Diploma

De werkende of werkzoekende volgt een volledige mbo-opleiding. Hij of zij volgt:

 • beroepsgerichte vakken;
 • keuzevakken; en
 • algemene vakken zoals taal en rekenen.

Daarnaast werkt de kandidaat in een bedrijf. Na de examens ontvangt de werkende of werkzoekende een diploma. Soms is een verkorte opleiding mogelijk. Bijvoorbeeld door werkervaring of eerdere opleiding. 

Meerwaarde voor werkzoekenden en werkenden

 • Je doet een opleiding terwijl je werkt, waardoor je een inkomen verdient;
 • Je wordt gericht bij- of omgeschoold voor een (deel van een) beroep;
 • Praktijkleren past goed bij praktische mensen;
 • Er is voor ieder wat wils; er zijn meer dan 400 mbo-opleidingen en 250.000 erkende leerbedrijven met door het Ministerie van OCW vastgestelde waarborgen voor kwaliteit;
 • Het document dat je na afronding van de opleiding krijgt, is herkenbaar voor werkgevers en scholen, waardoor je makkelijker kunt switchen van baan of op een later moment verder kunt leren.

Praktijkleren in het mbo slaagt bij nauwe samenwerking

Praktijkleren in het mbo slaagt als veel partijen samenwerken: 

 • Werkgevers bieden leerbanen aan.
 • Gemeenten, het UWV en de sociale partners zorgen voor de aanmelding van kandidaten.
 • Mbo-instellingen verzorgen opleidingen die passen bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de doelgroep werkenden en werkzoekenden.

Deze partners ondersteunen de samenwerkende partijen: 

 • de ministeries van SZW en OCW;
 • de Vereniging Nederlandse Gemeenten;
 • Divosa;
 • het UWV;
 • Cedris;
 • de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt;
 • MBO Raad;
 • NRTO;
 • het Kennispunt mbo – leven lang ontwikkelen;
 • sociale partners;
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.