Altijd uitzicht op nieuw werk

Het kabinet wil dat mensen die geen werk hebben of van baan moeten veranderen altijd uitzicht hebben op nieuw werk. Dit moet zorgen voor meer zekerheid voor werkzoekenden, maar ook voor meer wendbaarheid voor bedrijven. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Zekerheid voor werkzoekenden en wendbaarheid voor bedrijven

Met de plannen wil het kabinet een leven lang ontwikkelen (LLO) stimuleren. Dit geeft mensen meer kans op werk omdat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Ook wil het kabinet meer mensen naar werk begeleiden. Zowel mensen die geen werk hebben als mensen die van baan moeten veranderen, bijvoorbeeld door hun gezondheid. Zodat zij zoveel mogelijk uitzicht hebben op nieuw werk. En bedrijven hierdoor ook meer wendbaar worden

Voorstel kabinet

Om meer uitzicht op werk te bieden wil het kabinet:

  • mensen in staat stellen om zelf beslissingen te nemen over hun loopbaan en arbeidssituatie;
  • in elke arbeidsmarktregio minimaal 1 loket waar sociale partners, UWV, gemeenten en onderwijs samenkomen. Hier kunnen werkzoekenden en werkgevers terecht voor hulp bij het vinden van werk of werknemers. 

Het kabinet werkt nog aan meer maatregelen. Bijvoorbeeld om van-werk-naar-werk-trajecten en leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Stand van zaken

Dit plan is onderdeel van de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te verbeteren. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog over beslissen. 

Informatie over de regels op dit moment