Plannen kabinet om ondernemers meer ruimte te geven

Het kabinet wil dat ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen. Vooral kleine ondernemingen hebben er last van als een van de werknemers onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor werkgevers is het onzeker of een zieke werknemer nog terugkeert, en zij een vervanger in (vaste) dienst kunnen nemen. De plannen moeten nog in wetsvoorstellen komen. Daarna gaan ze naar de Eerste en Tweede Kamer. 

Meer zekerheid en wendbaarheid voor ondernemers

Het kabinet wil ondernemers meer zekerheid geven, en zorgen dat bedrijven wendbaarder zijn bij een crisis. Het kabinet wil daarom dat kleine werkgevers na één jaar ziekte van een medewerker duidelijkheid krijgen of ze deze structureel kunnen laten vervangen.

Voorstel kabinet

Om ondernemers meer zekerheid te geven en zorgen dat zij wendbaarder zijn stelt het kabinet voor:

  • Een Crisisregeling Personeelsbehoud (CP) in plaats van de huidige regeling werktijdverkorting. Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken als zij door uitval ten minste 20% minder werk hebben over de gehele onderneming.
  • Een Crisisregeling Personeelsbehoud voor werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt (zoals de coronacrisis). 

Stand van zaken

Dit plan is onderdeel van de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te verbeteren. Een wetsvoorstel is in voorbereiding. De Tweede en Eerste Kamer moeten er daarna nog over beslissen.

Informatie over de regels op dit moment