Het wordt moeilijker om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit. Daarom moeten werknemers die ziek zijn, zo snel mogelijk weer aan het werk. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter. Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Kabinet Rutte III: verplichting loondoorbetaling bij ziekte verminderen

Het kabinet wil de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte verminderen. 1 van de voornemens is kleine werkgevers (tot 25 werknemers) een kortere periode loon doorbetalen bij ziekte. Deze periode gaat van 2 jaar naar 1 jaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.