Hoe lang krijg ik loon doorbetaald als ik ziek ben?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Loonvrije wachtdagen

Meestal krijgt u vanaf de 1e dag van uw ziekte loon doorbetaald, maar u kunt te maken krijgen met wachtdagen. De werkgever hoeft dan over de 1e dag of de 1e 2 dagen geen loon te betalen.  Dit mag, als dit in uw arbeidsovereenkomst of cao staat.

Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Bent u ziek geweest en wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan krijgt u vanaf uw 1e ziektedag doorbetaald.

Ziekteperiodes optellen

Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Dit is onder andere van belang om te bepalen tot wanneer de periode van 2 jaar loondoorbetaling loopt. Bijvoorbeeld: u bent 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek. Deze ziekteperiode start dan met de 11e ziekteweek.

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract hoe lang uw werkgever loon doorbetaalt. Als u als uitzendkracht werkt, vindt u de afspraken over loon bij ziekte als uitzendkracht in de cao voor uitzendkrachten.