Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Uitzendkrachten met een uitzendbeding verliezen direct hun uitzendbaan als zij ziek worden. Zij hebben dan na 1 of 2 wachtdagen recht op een Ziektewet-uitkering. Uitzendkrachten die zonder uitzendbeding werken hebben bij ziekte vanaf de 2e ziektedag recht op loondoorbetaling.

Loondoorbetaling via uitzendbureau

Als u al langer voor het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau uw loon doorbetaalt. U krijgt namelijk meer rechten naarmate u langer voor een uitzendbureau werkt. Dit ligt vast in het fasensysteem voor uitzendkrachten.
In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Vraag uw uitzendbureau om meer informatie.

Ziekmelden

Bij ziekte moet u zich ziek melden bij het uitzendbureau én bij het bedrijf waar u werkt.