Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Uitzendkrachten met een uitzendbeding verliezen direct hun uitzendbaan als zij ziek worden. Zij hebben dan na 1 of 2 wachtdagen recht op een ziektewetuitkering. Uitzendkrachten die zonder uitzendbeding werken hebben bij ziekte vanaf de tweede ziektedag recht op loondoorbetaling.

Loondoorbetaling via uitzendbureau

Als u al langer voor het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau uw loon doorbetaalt. U krijgt namelijk meer rechten naarmate u langer u voor een uitzendbureau werkt. Dit ligt vast in het fasensysteem.
In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Vraag uw uitzendbureau om meer informatie.

Ziekmelden

Bij ziekte moet u zich ziek melden bij zowel het uitzendbureau als bij het bedrijf waar u werkt.

Uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract sneller aan het werk

Sinds 1 januari 2013 moeten werkgevers en UWV zich meer inspannen om tijdelijke zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Daarnaast betalen werkgevers meer premie als meer werknemers een ziektewetuitkering krijgen. Ook zieke werknemers zelf worden meer gestimuleerd om snel weer te gaan werken.