Krijg ik met een tijdelijk contract ook loon doorbetaald als ik ziek ben?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar minstens 70% van uw loon door als u een tijdelijk contract heeft en ziek wordt.

Einde contract tijdens ziekte

Het kan zijn dat uw tijdelijke contract afloopt tijdens de periode van loondoorbetaling. UWV betaalt uw ziekengeld vanaf de datum dat uw contract afloopt tot maximaal 2 jaar daarna. UWV is dan ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Re-integratieverslag

Bent u langer dan 6 weken ziek op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewetuitkering aanvraagt bij het UWV. In het verslag staat wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Vindt het UWV dat u en uw werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan het UWV een straf opleggen. Het UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op uw werkgever of u krijgt een lagere ziektewetuitkering.