Wat als mijn werkgever en ik het niet eens zijn over mijn ziekte of re-integratie?

Verschilt u van mening met uw werkgever over uw ziekte of over uw re-integratie? Of is uw re-integratie vastgelopen? Bij UWV kunt u vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel. U kunt ook bij een door CAO-partijen aangewezen deskundige terecht. Dit kan uw re-integratie weer op gang helpen.

Wanneer deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. Bij problemen met uw werkgever over uw re-integratie of over uw ziekte vraagt u eerst advies. Bijvoorbeeld bij een vakbond, een vertrouwenspersoon op uw werk, of bij een patiëntenorganisatie.

Komt u er dan toch niet uit met uw werkgever of loopt uw re-integratie vast? Dan kunt u als werknemer bij UWV om een onafhankelijk deskundigenoordeel vragen. Dat kost u € 100.

UWV geeft een oordeel als de re-integratie vastloopt. Dit kan in de volgende situaties:

  • of u op een bepaalde datum wel of niet weer volledig uw eigen werk kunt doen;
  • of het werk dat u binnen of buiten het bedrijf wilt of moet doen, passend is voor u;
  • of u genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie;
  • of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie.

Deskundigenoordeel bij inhouden loon

Houdt uw werkgever uw loon in en bent u het daarmee oneens? Dan kunt u proberen alsnog uw loon te krijgen via de rechter. Ook daarvoor heeft u een deskundigenoordeel nodig.

Werkgever kan ook oordeel UWV vragen

Niet alleen een werknemer kan uitkeringsinstantie UWV om een deskundigenoordeel vragen. Ook een werkgever kan voor een deskundigenoordeel bij UWV terecht. Bijvoorbeeld bij een meningsverschil met een werknemer over diens re-integratie.

Een werkgever betaalt € 400 voor een deskundigenoordeel. 

Oneens met deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel is niet bindend. Bent u het niet eens met het oordeel, dan kunt u naar de rechter stappen.