Wat als mijn werkgever en ik het niet eens zijn over mijn ziekte of re-integratie?

Verschilt u van mening met uw werkgever over uw ziekte of over uw re-integratie? Of is uw re-integratie vastgelopen? Bij UWV kunt u vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel. U kunt ook uw cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling.

Wanneer deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. Bij problemen met uw werkgever rond uw re-integratie of rond uw ziekte vraagt u eerst advies. Bijvoorbeeld bij een vakbond, een vertrouwenspersoon op uw werk, of bij een patiëntenorganisatie.

Komt u er dan toch niet uit met uw werkgever of loopt uw re-integratie vast? Dan kunt u UWV om een onafhankelijk deskundigenoordeel vragen. Dat kost u € 100.

U kunt UWV om een deskundigenoordeel vragen bij onenigheid over de volgende vragen:

  • of u op een bepaalde datum wel of niet weer volledig uw eigen werk kunt doen;
  • of het werk dat u binnen of buiten het bedrijf wilt of moet doen, passend is voor u;
  • of u genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie;
  • of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie.

Werkgever kan ook oordeel UWV vragen

Niet alleen een werknemer kan uitkeringsinstantie UWV om een deskundigenoordeel vragen. Ook een werkgever kan voor een deskundigenoordeel bij UWV terecht. Bijvoorbeeld bij een meningsverschil met een werknemer over diens re-integratie.

Een werkgever betaalt € 400 voor een deskundigenoordeel. 

Oneens met deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel is niet bindend. Blijven u en uw werkgever van mening verschillen, dan kunt u naar de rechter stappen.