Kan ik als zieke of arbeidsbeperkte hulp krijgen als ik (weer) ga werken?

Ondervindt u problemen in uw werk of bij het zoeken van werk omdat u ziek bent? Of omdat u een handicap heeft? In de eerste 2 jaar van ziekte is de werkgever samen met u verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV kan u bij uw re-integratie ondersteunen. Met vergoedingen, voorzieningen en hulpmiddelen.

Aanvragen voorzieningen bij re-integratie

U vraagt de voorzieningen aan bij UWV. UWV stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet. Op de website van UWV vindt u aparte aanvraagformulieren voor de verschillende voorzieningen bij re-integratie.

Mensen met een handicap die al werken en minimaal 2 jaar het minimumloon verdienen kunnen terecht bij UWV voor ondersteuning en hulpmiddelen. In andere gevallen kunt u bij de gemeente terecht.  

Hulpmiddelen op werkplek

Voorbeelden van voorzieningen en hulpmiddelen die u bij UWV kunt aanvragen:

  • hulp bij vervoer naar uw werkplek. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of aanpassingen aan uw auto;
  • hulp van een tussenpersoon zoals een voorleeshulp of een tolk Nederlandse Gebarentaal;
  • aanpassingen op en rond uw werkplek of uw proefplaats. U kunt denken aan een aangepaste bureaustoel of een brailleleesregel. U moet deze zaken mee kunnen nemen naar een andere werkgever;
  • begeleiding door een jobcoach bij trainings- en inwerkprogramma’s op de werkplek.