Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als leerling van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Doorstroompunt-regio's (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen. 

Kwalificatieplicht verlengt de leerplicht

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en jouw kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.

De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. De leerplicht loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt. De leerplichtambtenaar van jouw woongemeente houdt toezicht op de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht.

Het is belangrijk dat jongeren naar school gaan en een startkwalificatie halen, ook als ze vanaf hun 18e niet meer leer- of kwalificatieplichtig zijn. Een startkwalificatie vergroot namelijk je kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen met Doorstroompunt-regio's. Het is hun wettelijke taak om samen alle jongeren richting een startkwalificatie te begeleiden. Een doorstroommedewerker helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg. Dit vanuit de gedachte dat iedere jongere die het kán, een diploma haalt. Heb je hier vragen over? Bekijk de contactinformatie van de doorstroomcoördinator in jouw regio, of neem contact op met je eigen gemeente.

Kwalificatieplichtig en werken

Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan moet je een volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kun je leren en werken combineren. Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.

Vrijstelling kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:

  • je een schooldiploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Je kunt dan een programma volgen dat past bij jouw niveau;
  • je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt;
  • je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.