Hoe hoog is het lesgeld en cursusgeld aan het vavo?

U betaalt lesgeld voor een voltijd opleiding aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dit is €1.202 voor het studiejaar 2020-2021. Of u betaalt cursusgeld voor een deeltijd opleiding aan het vavo. Dit is € 0,79 per 45 minuten onderwijs voor het studiejaar 2020-2021.

Hoogte lesgeld voltijd vavo

Voor het studiejaar 2020-2021 is het lesgeld €1.202. Meer informatie over de hoogte van het lesgeld kunt u vinden op de website van DUO.

U betaalt lesgeld als u:

  • op 1 augustus van het lesjaar 18 jaar of ouder bent en
  • een voltijd opleiding aan het vavo volgt.

Hoogte cursusgeld deeltijd vavo

In het studiejaar 2020-2021 is het cursusgeld € 0,79 per 45 minuten onderwijs.

U betaalt cursusgeld als u:

  • op 1 augustus van het lesjaar 18 jaar of ouder bent en
  • een deeltijdopleiding aan het vavo volgt.

Jonger dan 18 jaar: vavo gratis

Als u bij de aanvang van het studiejaar op 1 augustus nog geen 18 jaar bent, en u hebt nog geen startkwalificatie, dan is het onderwijs aan het vavo gratis voor dat hele studiejaar (voltijd en deeltijd).

Tegemoetkoming schoolkosten deeltijders

In het voortgezet onderwijs of vavo kunt u als volwassene een tegemoetkoming schoolkosten deeltijders krijgen. U moet dan wel een opleiding in deeltijd volgen. Of u in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. De hoogte van de tegemoetkoming en alle voorwaarden vindt u op de website van DUO.