Wanneer krijg ik vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld (mbo en vavo)?

Het hangt van uw situatie af of u minder cursusgeld hoeft te betalen. Of dat u vrijstelling of teruggave van cursusgeld krijgt. U vraagt vermindering, vrijstelling of teruggave van cursusgeld aan bij de instelling waar u de cursus volgt. 

Cursusgeld betalen

U betaalt cursusgeld als u op 1 augustus van het studie jaar 18 jaar of ouder bent. En als u 1 van de volgende opleidingen volgt:

Minder cursusgeld betalen

Schrijft u zich tijdens een cursusperiode in? Dan betaalt u alleen het cursusgeld voor de maanden die u nog volgt in de cursusperiode. 

Vrijstelling cursusgeld

Volgt u 2 opleidingen aan dezelfde instelling? En betaalt u al lesgeld voor een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding aan het vavo? Dan hoeft u voor de 2e opleiding geen cursusgeld te betalen.

Bent u op 1 augustus van het betreffende studiejaar jonger dan 18 en volgt u een opleiding aan een vavo? Dan hoeft u gedurende het hele studiejaar geen cursusgeld te betalen.

Cursusgeld terugkrijgen

In een aantal gevallen kunt u (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen:

  • U schrijft zich uit vóór de 1e dag waarop de lessen beginnen.
  • U schrijft zich in bij een dagschool in dezelfde periode dat u het cursusgeld betaalt. 
  • U wordt ernstig ziek. 
  • U heeft te maken met bijzondere familieomstandigheden. Bijvoorbeeld als een familielid ziek wordt of overlijdt.

U ontvangt 1/12 van het cursusgeld terug voor iedere maand dat u de cursus niet volgt.

Als u overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden (een deel) van het cursusgeld terug.

Diploma behaald voor het einde van de cursus

Haalt u voor het einde van het cursusjaar een diploma? U kunt dan voor iedere maand die overblijft 1/10 van het cursusgeld terugkrijgen.