Wanneer krijg ik vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld (mbo en vavo)?

Het hangt van uw situatie af of u minder lesgeld voor een opleiding hoeft te betalen. Of dat u geen lesgeld hoeft te betalen (vrijstelling) of een gedeelte van het lesgeld terugkrijgt. U betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lesgeld betalen

U betaalt lesgeld als u bij de start van het studiejaar op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en 1 van de volgende opleidingen volgt:

  • een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL);
  • een voltijds opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Minder lesgeld betalen

Stroomt u in ná 1 november (latere instroom)? Dan betaalt u alleen lesgeld voor de maanden van het schooljaar die nog volgen. DUO berekent dit voor u. Op de website van DUO leest u hoeveel lesgeld u betaalt bij latere instroom

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld:

  • U bent bij de start van het studiejaar op 1 augustus jonger dan 18 jaar. 
  • U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober. Wilt u vrijstelling krijgen van uw lesgeld? Schrijf u dan uiterlijk 30 september uit.
  • U was eerder in het schooljaar ingeschreven bij een andere school. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld. Dit geldt niet als u eerder in het schooljaar was ingeschreven bij een particuliere onderwijsinstelling. 

Lesgeld terugkrijgen

Stopt u met uw opleiding en heeft u al lesgeld betaald? In sommige situaties kunt u dit geld helemaal of voor een deel terugkrijgen. U moet dit zelf aanvragen bij DUO. Op de website van DUO leest u alle informatie over het terugkrijgen van lesgeld

Wilt u voor een particuliere opleiding lesgeld terugvragen? Dan moet u dit doen bij de instelling waar u de opleiding volgt. 

Kwijtschelding lesgeld wanneer u niet de Nederlandse identiteit heeft

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En daarom geen recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming voor scholieren? Dan kunt u een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dit heet buiteninvordering van het lesgeld. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden:

  • Op het moment dat u zich inschrijft bij de school, verblijft u legaal in Nederland.
  • U voldoet wel aan alle andere voorwaarden voor studiefinanciering of voorwaarden voor een tegemoetkoming scholieren.
  • U en de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen.
  • Het verzoek moet voor het einde van het studiejaar (uiterlijk 31 juli) binnen zijn.

U kunt het formulier Verzoek buiteninvorderingstelling lesgeld downloaden op de website van DUO.