Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?

Het hangt van uw situatie af of u minder of geen lesgeld voor een voltijd opleiding betaalt. Of dat u een gedeelte van het lesgeld terugkrijgt. U vraagt vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lesgeld betalen

U betaalt lesgeld als u voltijds naar school gaat en 18 jaar of ouder bent of als u voltijd volwassenenonderwijs (vavo) volgt.

Minder lesgeld betalen

Schrijft u zich in ná 1 november (late inschrijving)? Dan betaalt u alleen lesgeld voor de maanden van het schooljaar die nog volgen.

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld:

  • U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober.
  • U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen

Stopt u met uw opleiding en heeft u al lesgeld betaald? In sommige situaties kunt u dit geld helemaal of voor een deel terugkrijgen. Op de website van DUO leest u alle informatie over het terugkrijgen van lesgeld

Wilt u voor een particuliere opleiding lesgeld terugvragen? Dan moet u dit doen bij de instelling waar u de opleiding volgt. 

Niet de Nederlandse nationaliteit

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En daarom geen recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming voor scholieren? Dan kunt u een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dit heet buiteninvordering van het lesgeld. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden:

Op het moment dat u zich inschrijft bij de school, verblijft u legaal in Nederland.

  • U voldoet wel aan alle andere voorwaarden voor studiefinanciering of voorwaarden voor een tegemoetkoming scholieren.
  • U en de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen.
  • Het verzoek moet uiterlijk 31 juli van het studiejaar binnen zijn.

U kunt het formulier Verzoek buiteninvorderingstelling lesgeld downloaden op de website van DUO.