Kwaliteit volwassenenonderwijs

Scholen in het volwassenenonderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs bekijkt ieder jaar of een school of instelling voldoende kwaliteit levert. Ze moedigt scholen ook aan om de beste kwaliteit te bieden.

Toezicht volwassenenonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs en de manier waarop onderwijsinstellingen examens afnemen. Scholen die het goed doen krijgen minder toezicht. Bij risico’s houdt de Inspectie van het Onderwijs meer toezicht. 

Openbare informatie over kwaliteit scholen

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt niet alleen de kwaliteit van scholen voor beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Ze moedigt scholen ook aan om de beste kwaliteit te bieden. De inspectie doet dit bijvoorbeeld door de resultaten van hun onderzoeken openbaar te maken.

U kunt de onderzoeksgegevens over scholen zelf bekijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs.