Informatietool Arbeidsmarkttoelage primair en voortgezet onderwijs

Met deze informatietool kunt u voor uw vestiging en school voor de maanden augustus t/m december 2023 opzoeken of, en zo ja, hoeveel middelen u ontvangt voor de arbeidsmarkttoelage. De selectie van vestigingen is hetzelfde als de selectie van vestigingen in de schooljaren 2021–2022 en 2022–2023.