Documenten - Financiering onderwijs

116 documenten over Financiering onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over bericht 'Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs’

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Becker en...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-07-2018

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel Ouderbijdrage

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en...

Kamerstuk | 13-07-2018

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen'

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2018

Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen

In dit rapport zijn de praktische consequenties van het afschaffen en verplichten van schatkistbankieren in kaart gebracht....

Rapport | 12-07-2018

Beantwoording Kamervragen over verantwoording profileringsfonds door hogescholen en universiteiten

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bruins (ChristenUnie) over de verantwoording over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2018

Kamerbrief over declaraties in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang m.b.t. declaraties in het hoger onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Video Cao in het onderwijs

In deze video wordt uitgelegd hoe de cao in het onderwijs tot stand komt. Waarover wordt onderhandeld en wie voeren die...

Video | 04-07-2018

Voorstel van wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Kamerstuk: Voorstel van wet | 18-06-2018

Kamerbrief over voorstel van wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het voorstel tot wet en het nader rapport inzake het voorstel van wet tot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Kamerstuk: Nader rapport | 18-06-2018