Documenten - Financiering onderwijs

186 documenten over Financiering onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs

Minister Slob geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Een verstevigd fundament voor iedereen' dat hij eerder naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2020

Kamerbrief met reactie op brief van Stichting LOOT over de vrijwillige ouderbijdrage

Minister Slob reageert op de brief van de voorzitter van de Stichting LOOT. De brief ging over de mogelijke vermindering van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2020

Antwoorden op schriftelijke vragen over de lerarenbeurs

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de lerarenbeurs. De vragen gingen onder meer over de aanvragen voor de beurs en het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2020

Antwoord op schriftelijke vragen over voorzitter coördinatieteam ventilatie op scholen

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de voorzitter van het coördinatieteam ventilatie op scholen die daarnaast ook ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2020

Nota naar aanleiding van het verslag beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds

Minister Slob reageert op het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 26-08-2020

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het verslag beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van verslag over het wetsvoorstel beëindiging vervangingsfonds en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-08-2020

Beantwoording Kamervragen over bijlagen bij WOB verzoek goedkeuring SIVOR

Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van bijlagen bij het WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-08-2020

Beantwoording Kamervragen over onterecht innen verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan (hoog)begaafden

Minister Slob beantwoordt vragen over het onterecht innen van verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan (hoog)begaafden.

Kamerstuk | 10-07-2020

Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeksrapport onderwijshuisvesting en het verhuistraject voor de Europese School Bergen

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het basisonderwijs en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2020

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 - veelgestelde vragen mbo vavo en overige volwasseneneducatie

Antwoorden op over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, die op 25 mei jl. gepubliceerd ...

Brochure | 01-07-2020