Financiering basisonderwijs

In het basisonderwijs ontvangen schoolbesturen 1 bedrag (lumpsum) voor personeel en materieel (zoals leermiddelen, schoonmaak en onderhoud van de school). Schoolbesturen krijgen daarnaast soms extra geld voor betere prestaties. Een voorbeeld hiervan is de prestatiebox.

Plannen kabinet vereenvoudiging bekostiging basisonderwijs

Het kabinet wil de regels voor de verdeling van het geld eenvoudiger maken. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 mogelijk één basisbedrag per leerling en per school. Dat staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po (primair onderwijs) dat op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord is, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Huidige verdeling geld basisonderwijs

Basisscholen krijgen ieder jaar geld van de Rijksoverheid voor personeel en materieel (bijvoorbeeld voor leermiddelen, schoonmaak en onderhoud van schoolgebouwen). Hoeveel geld een school krijgt, hangt af van het aantal leerlingen dat de school had op 1 oktober van het jaar ervoor.

  • Personeelskosten
    Het schoolbestuur krijgt ieder schooljaar geld voor personeelskosten. Daarnaast krijgen sommige schoolbesturen extra geld, bijvoorbeeld voor kleine scholen of om onderwijsachterstanden aan te pakken. Ook krijgen scholen met ouder personeel meer geld, omdat ouder personeel meestal meer verdient dan jonger personeel.
  • Kosten leermiddelen, schoonmaak en onderhoud basisscholen
    Het schoolbestuur krijgt ook geld voor materieel. Dit geld is bedoeld voor bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak en onderhoud van het gebouw. De vergoedingen voor deze materiële kosten staan in de programma’s van eisen (pve’s). De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding van de scholen.

Prestatiebox: extra geld voor betere prestaties

Naast de lumpsum ontvangen basisscholen ook extra geld via de prestatiebox. Dit is een extra bedrag per leerling. Scholen kunnen dat geld gebruiken voor bijvoorbeeld talentontwikkeling. Of voor verdere ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders.