Financiële maatregelen bij onvoldoende onderwijskwaliteit

Soms is de onderwijskwaliteit van een school of instelling onvoldoende. En stelt de Inspectie van het Onderwijs tekortkomingen vast. Voor de leerlingen en studenten is het belangrijk dat het bestuur deze tekortkomingen zo snel mogelijk oplost. 

Inspectie Onderwijs bepaalt termijn herstel

De Inspectie van het Onderwijs geeft aan binnen welke termijn een school of instelling de tekortkomingen oplost (herstelopdracht). Er gelden financiële maatregelen wanneer de school of instelling de herstelopdracht niet binnen de termijn uitvoert zoals: 

  • De Inspectie van het Onderwijs kan een deel van de financiering door de Rijksoverheid direct stopzetten. Voert de school of instelling de herstelopdracht na de termijn wel uit? Dan wordt het ingehouden bedrag alsnog niet uitbetaald. Dit geldt alleen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
  • De Inspectie van het Onderwijs kan meer variëren in de hoogte van het deel van de financiering door de Rijksoverheid dat wordt uitgesteld of stopgezet. Hierdoor sluit de financiële maatregel beter aan op de ernst van de tekortkoming. Dit geldt voor alle sectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. 

Inspectie grijpt sneller in bij onvoldoende onderwijskwaliteit

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is het toezicht in het onderwijs aangescherpt. De Inspectie van het Onderwijs grijpt sneller in bij scholen en instellingen waarbij de onderwijskwaliteit onvoldoende is. Met de aangepaste maatregelen kan de financiering door de Rijksoverheid sneller worden stopgezet. En sluit de hoogte van de financiële maatregel beter aan op de ernst van de tekortkoming. Het doel is dat scholen en instellingen waar het nu niet goed gaat de tekortkomingen sneller oplossen. Het sneller ingrijpen is onderdeel van een breder maatregelenpakket tegen onvoldoende onderwijskwaliteit.