Kamerbrief over plannen toezicht funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over zijn plannen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Daarbij gaat hij in op de uitkomsten van de evaluatie van de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66)  en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs (PDF | 15 pagina's | 432 kB)