Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht.

Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)